Vejledning om behandling af klagesager i BEKU

Her finder du en vejledning om behandling af klagesager i beslutnings- og koordinationsudvalget (BEKU).

I vejledningen fremgår det, hvordan klagesager skal behandles i BEKU, og hvad der kan klages over. Klagevejledningen gælder for både for Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen.

Vejledning om behandling af klagesager i BEKU