Om BUFSOFportalen

Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen har et samarbejde om en række fælles tværgående indsatser. På portalen kan du læse om de fælles indsatser og dermed få viden om samarbejdet imellem de to forvaltninger.

Formålet med BUFSOFportalen

Portalen er en fælles indgang for fagfolk til materiale og viden om indsatser der går på tværs af de to forvaltninger. Formålet er at barn og familie bliver mødt af én kommune, der med barnet i centrum samarbejder rettidigt og tværfagligt. Med afsæt i fælles mål, bliver der skabt der fælles løsninger. 

På portalen kan du blandt andet få viden om de fleksible skoleindsatser, dagbehandling, mistrivsel og overgreb af børn og unge, bekymrende skolefravær samt organisering omkring disse indsatser. 

Portalen tilbyder dig også en lang række gode værktøjer. For eksempel kan du finde:

  • en håndbog om dagbehandling
  • guidelines om visitation via et lokalt Beslutnings- og koordinationsudvalg
  • beredskabsplan og handlevejledning ift. mistanke eller viden om mistrivsel og overgreb
  • brevskabeloner målrettet fleksible skoleindsatser

- og meget mere. 

Kort sagt er BUFSOFportalen din vej til at få et overblik over fælles indsatser mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen.

Målgruppen for BUFSOFportalen

Den primære målgruppe for BUFSOFportalen er medarbejdere i Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen, der indgår i det tværgående samarbejde om de fælles indsatser.