Vejledning til ændringer af ydelser i DUBU

På denne side finder du en vejledning i punktform til oprettelse af ny dagbehandlingsydelse i fagsystemet DUBU.
 1. Gå ned på fanen Indsats i den konkrete sag, hvor Ydelser findes. Klik på Hovedydelse under den eksisterende dagbehandlingsydelse, hvis der er tale om en sådan. Hvis det drejer sig om en ny indskrivning, oprettes den med leverandør, pris og kategori.
   
 2. Vælg Rediger og sæt slutdatoen til det, der er aftalt i BEKU.
   

 3. Tryk på knappen Gem som godkendt og vælg Godkendt. Vi adviser ikke økonomi i denne øvelse.

 4. Tryk +’et i højre hjørne under Indsats-fanen. 

 5. Vælg først Ydelsestype Socialpædagogisk behandling, derefter Tilbud Dagbehandlingstilbud. Lovhjemmel skal være som på billedet forneden.

 6. I samme billede vælges nu Leverandør og den rette kategori. Derefter trykkes Vælg.

 7. Indsæt Start- og Slutdato, indtast det månedlige beløb og tryk derefter Gem som godkendt. Vi adviser heller ikke økonomi her. Husk at dokumenttilknytte den færdige kontrakt i en aktivitet.