En God Familiestart

En God Familiestart er et tidligt forebyggende tilbud, der retter sig mod småbørnsfamilier i sårbare og udsatte positioner.

En God Familiestart støtter forældre til at skabe en god og tryg tilknytning og stabile relationer til deres barn. Familier med børn fra 0-2 år (op til de fylder tre år) kan blive henvist og det er også muligt for kommende mødre at få en henvisning allerede i graviditeten. 

Her kan du finde informationsmateriale om indsatsen, medarbejdere og relevante dokumenter i forbindelse med henvisning af familier.

Materiale til, hvis du skal henvise

Er du forælder?

Så kan du via sundhedsvejen kontakte din sundhedsplejerske, som kan fortælle mere om indsatsen.

Materiale til forældre

Hvem kan du kontakte?

Fagligt Center

Børne- og Ungdomsforvaltningen