Københavns Kommunes logo

En God Familiestart

En God Familiestart er et tidligt forebyggende tilbud, der retter sig mod småbørnsfamilier i sårbare og udsatte positioner.

En God Familiestart støtter forældre til at skabe en god og tryg tilknytning og stabile relationer til deres barn. Familier med børn fra 0-2 år kan blive henvist og det er også muligt for kommende mødre at få en henvisning allerede i graviditeten. 

Her kan du finde informationsmateriale om indsatsen, medarbejdere og relevante dokumenter i forbindelse med henvisning af familier.

Materiale til, hvis du skal henvise

Materiale til forældre

Hvem kan du kontakte?

Fagligt Center

Børne- og Ungdomsforvaltningen