Hvad er traumer?

Selve ordet ”traume” er græsk og betyder ”sår” eller ”skade”. Begrebet anvendes både om skader på kroppen og på psyken, men når vi i den her sammenhæng taler om traumer, refererer vi til de psykiske traumer.

Når børn og unge oplever at vokse op under belastende vilkår eller er udsat for belastende oplevelser, kan det sætte sig som traumer. Et traume er en normal reaktion på unormale omstændigheder. Traumet er ikke selve hændelsen, men barnets reaktion på den. Når barnet oplever en større psykisk belastning end det kan rumme og håndtere, er der risiko for, at det udvikler belastningsreaktioner.

Derfor vil en hvilken som helst situation, hvor et barn eller en ung overvældes, udgøre en belastning og potentielt kunne forårsage belastningsreaktioner.

Det er disse reaktioner og effekterne af dem, som vi taler om som traumer.

Belastningsreaktioner

Hvordan et barn eller ung reagerer på belastninger varierer afhængigt af deres alder, udviklingsniveau, personlighed, belastningernes karakter og den konkrete situation, de står i. Det er ikke alle, der viser klare tegn på overbelastning, og derfor bør du som fagperson altid være åben over for muligheden af, at det barn eller ung, du sidder overfor, kan have traumer.

Vi har her forsøgt at liste en række eksempler på nogle af de mest almindelige belastningsreaktioner, som børn og unge kan udvise, så du som fagperson kan være opmærksom på disse i dit møde med børn og unge.

Eksempler på belastningsreaktioner

Vis alle

Søvnproblemer

 • Barnet/den unge har ofte svært ved at falde i søvn
 • Barnet/den unge lider ofte af mareridt
 • Barnet/den unge har ustabil døgnrytme

Koncentrations- og opmærksomhedsvanskeligheder

 • Barnet/den unge har svært ved at holde fokus
 • Barnet/den unge har en flakkende og forstyrrende adfærd
 • Barnet/den unge viser ofte ikke interesse for de ting der foregår omkring dem

Hukommelsesbesvær

 • Barnet/den unge har svært ved at huske informationer og instrukser
 • Barnet/den unge har brug for gentagelse

Indlæringsvanskeligheder

 • Barnet/den unge har svært ved at lære nyt
 • Barnet/den unge har svært ved at overføre viden til andre områder (/svært ved at generalisere viden)

Fysiske symptomer

 • Barnet/den unge har ofte smerter (for eksempel ondt i hovedet eller mavepine) uden nogen åbenlys forklaring

Psykiske symptomer

 • Barnet/den unge er ængstelig (for eksempel klæbende adfærd)
 • Barnet/den unge har et højt bekymringsniveau eller et aktiveret beredskab
 • Barnet/den unge er generelt nedtrykt
 • Barnet/den unge bliver nemt forskrækket, og/eller reagerer voldsomt ved forskrækkelse

Udadreagerende adfærd

 • Barnet/den unge handler ofte impulsivt eller aggressivt
 • Barnet/den unge er ofte i konflikt med andre
 • Barnet/den unge har stærke kropslige eller følelsesmæssige reaktioner

Indadvendt adfærd

 • Barnet/den unge lukker sig inde i sig selv
 • Barnet/den unge har lavt selvværd eller selvtillid
 • Barnet/den unge skjuler sine følelser
 • Barnet/den unge er forbeholden i kontakten med andre

Undgåelsesadfærd

 • Barnet/den unge undgår bestemte steder (for eksempel skolen eller hjemmet), personer eller situationer
 • Barnet/den unge har bevidsthedsudfald (dissociation)

Seksualiseret adfærd

 • Barnet/den unge optræder seksuelt grænseoverskridende
 • Barnet/den unge har viden om seksuelle emner, der er unaturlige for barnets/den unges alder

Selvdestruktiv adfærd

 • Barnet/den unge skader sig selv eller har tanker om at gøre det
 • Den unge har problemer med alkohol eller stoffer
 • Den unge har farlig seksuel adfærd