Samtykkeerklæring til Aftaleforum og BEKU

Her finder du en samtykkeerklæring til udveksling af oplysninger i Aftaleforum og BEKU.

For at Socialforvaltningens borgercentre (Borgercenter Børn og Unge samt Borgercenter Handicap) kan vurdere barnets behov og give den bedst mulige støtte, er det vigtigt, at vi kan udveksle relevante oplysninger med de fagpersoner, som kender barnet. Her skal denne samtykkeerklæring tages i brug. 

Samtykkeerklæring til Aftaleforum og BEKU