Vejledning til fælles sagsforløb

På denne side finder du en vejledning til fælles sagsforløb for børn, der både har brug for en social foranstaltning og specialpædagogisk bistand.

Børn og familier med behov for hjælp og støtte fra både Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen skal mødes af én kommune, der med barnet/den unge i centrum samarbejder rettidigt og tværfagligt og skaber fælles løsninger i samarbejde med barnet og familien. Socialforvaltningen (SOF) og Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) skal sammen sikre, at disse børn/unge og familier får de bedste udviklingsbetingelser såvel undervisningsmæssigt som socialt. Det kræver et tæt og koordineret samarbejde mellem forvaltningerne, og det forudsætter, at vi sammen kan tilbyde indsatser, der matcher barnets/den unges og familiens behov. BUF og SOF samarbejder kontinuerligt for at sikre, at alle udsatte børn i København får et så godt skoletilbud som muligt. De to forvaltninger har en fælles ambition om, at flest mulige børn og unge har tilknytning til og forbliver i lærings og børnefællesskaberne indenfor almenskolens rammer eller så tæt på, som det er muligt, da vi ved, at børn og unge generelt profiterer af at forblive i almenområdet. Derfor har BUF og SOF i samarbejde udviklet dette fælles sagsforløb, samt de fleksible tilbud Skoleflex og Tilbageslusningsflex til børn/unge, som både har behov for specialpædagogisk bistand og en social foranstaltning.

Vejledning til fælles sagsforløb