Rammeaftale om levering af dagbehandlingstilbud

Her finder du rammeaftalen for levering af dagbehandlingstilbud.

Rammeaftalen er et udkast til kontrakt mellem leverandør og Københavns kommune. Der udarbejdes enslydende kontrakter for hver kategori. 

Rammeaftale om levering af dagbehandlingstilbud