Tilbageslusningsflex er et fleksibelt tilbud målrettet de børn/unge, som fortsat har behov for specialpædagogisk bistand og social indsats, men vil kunne have gavn af at blive tilbagesluset til almenskole med særlige indsatser i op til 2 år.