Forskningsundersøgelsen

Du og dit barn er blevet henvist til et forløb, som knytter sig til forskningsprojektet ”Styrket indlæring, bedre skolegang”. Målet med projektet er at undersøge, om indsatsen er med til at styrke børn og unges trivsel, skolegang og læring.

Med læring mener vi grundlæggende udvikling. Det handler altså IKKE om hvor god du/dit barn er til at læse, regne eller skrive i skolen.

Du/dit barn er anonym

Resultaterne af undersøgelsen anonymiseres, og bruges kun til at blive klogere på, om indsatsen virker efter hensigten. Vi bruger den altså ikke til at vurdere dig/dit barn. Er der noget, du ønsker din behandler, skolelærer, pædagog eller andre skal vide, så skal du huske selv at fortælle det til dem, da de ikke får resultaterne af undersøgelsen.

Her kan du se en kort video om, hvad forskningsundersøgelsen går ud på, og hvordan det foregår.

Se hvordan forskningsundersøgelsen foregår

Video Url

Forskningsundersøgelsen kort fortalt

  • Undersøgelsen består af nogle små opgaver og nogle spørgeskemaer – ved mindre børn udfyldes spørgeskemaerne af forældrene. Det kræver ingen forberedelse.
  • Det tager 1- 2 timer at gennemføre undersøgelsen. Længden afhænger af barnets alder og behov for pauser.
  • Du/dit barn får en lille gave, når I er færdige

Vi måler på tre områder

Traumesymptomer som angst, vrede og depression.

Kognitive funktioner som indlæring, hukommelse, opmærksomhed, koncentration, problemløsning og målstyret adfærd

Sociale kompetencer som social adfærd og mentalisering