Viden og inspiration til arbejdet med børn og traumer

Her kan du finde links til sider og videoer med relevant viden om traumer hos børn og unge, og titler på relevant litteratur.

How childhood trauma affects health across a lifetime

Ted talk med læge Nadine Burke Harris om barndomstraumers omfattende konsekvenser for et menneskes sundhed resten af livet.

Childhood Trauma and the Brain

Video fra UK Trauma Council om hvordan barndomstraumer påvirker hjernens udvikling.

Litteratur og andre kilder til mere viden

Anette Holmgren tilbyder et ståsted, hvorfra alle kan tale om traumer

  • Anette Holmgren (2010): ”Alle kan tale om traumer”. I: Fra terapi til pædagogik, red. Anette Holmgren. Hans Reitzel
  • Anette Holmgren (2019): Komplekse traumers psykologi. DISPUK’s Forlag

Det originale amerikanske ACE-Study foretaget i 1990’erne, hvor barndomstraumer kobles til omfattende konsekvenser for helbredet og øget risiko for tidlig død

  • Felitti et al. (1998): Relationship of childhood abuse and household dysfunction to many of the leading causes of death in adults: The Adverse Childhood Experiences (ACE) Study. American Journal of Preventive Medicine, 14(4), 245–258.

Se også kilderne under Tal og forskning om traumer hos børn og unge

Vidensafdækning af traumebevidste tilgange i en dansk kontekst

En vidensafdækning på børn- og ungeområdet identificerer syv elementer for brugen af TBT i en dansk kontekst.

Traume-Bevidst Tilgang (TBT)

I Region Hovedstadens psykiatri arbejder de med Traume-Bevidst Tilgang (TBT), som er en grundlæggende pleje- og behandlingsmæssig tilgang, der anvendes på både børne- og voksenområdet.

Dansk ACE-study fra 2020

I et stort studie af 1 million danske børn finder forskere fra Københavns Universitet, at en belastet barndom øger risikoen for tidlig død. Resultaterne lægger sig i forlængelse af det amerikanske ACE-study.

Videoer

Medarbejdere i Borgercenter Børn og Unge fortæller om arbejdet med børn med belastende oplevelser og opvækstvilkår og betydningen af tilknytning for børns udvikling.

Arbejdet med børn i konfliktfyldte familier

Video Url

Mistanke om voldelige overgreb

Video Url

Det lille barns tilknytning

Video Url