Skoleflex er et fleksibelt tilbud for børn/unge, som er i målgruppen for dagbehandling, men har gavn af at blive i deres almene skole med særlige indsatser fra BUF og SOF.